University of St Andrews kursus-visualisering

Oversigt

Målet med dette projekt var, at gøre det lettere at navigere og forstå University of St Andrews’ “undergraduate” (Bachelor- og Kandidat-niveau) kursuskatalog. I øjeblikket er kataloget en samling af PDF-dokumenter: et per fakultet og per “sub-honours” (første og andet år) og “honours” (tredje og fjerde år) kurser som fakultet tilbyder. Dette gør det svært for studerende og studievejledere, at finde ud af hvilke kurser de studerende burde tage. Desuden har listerne i PDF-dokumenterne, ingen angivelse af, hvilke konsekvenser de forskellige kursusvalg kan have. For eksempel: hvis en studerende ikke tager 2000-niveau (2. år) kurset om netværk på datalogi, så fører det til, at de ikke kan tage CS3102 på tredje år. Dette resulterer videre i, at de ikke kan tage hverken CS4103, CS4105, CS4302 eller CS5022, på grund af en dominoeffekt af forudsætninger. Disse konsekvenser af, ikke at tage et specifikt kursus på andet år, er besværligt at finde ud af ud fra PDF-dokumenterne. Man ville på andet år skulle kigge både alle tredje- og fjerde-års kurserne igennem, hvilket er kurser der kun kan ses i en anden PDF, end den den studerende ville have åben, når de forsøgte at planlægge deres andet år.

Med “joint-honours” (uddannelser med 2 eller 3 hovedfag, f.eks. BSc i datalogi og fysik) er det endnu sværere at hitte rundt i, takket være en øget varietet af påkrævede kurser til hovedfagskombinationerne (som kan være på tværs af det naturvidenskabelige og humaniora). Og alt dette oven i kurser som den studerende derudover kunne være interesseret i at tage.

Målet med dette projekts var derfor, at løse disse problemer, eller i det mindste at gøre det nemmere at planlægge uddannelsesforløbet, ved at visualisere kurserne og deres krav som et netværk/en graf af punkter og kanter. Projektet involverede design af en database, til at opbevare kursusdetaljerne i, fordi universitetet aldrig svarede på anmodninger om adgang til deres database. Det var ikke indlysende, at designe databasen, fordi den skulle kunne opbevare krav formuleret på Konjunktiv Normalform. Det viser sig, at KN er svær at modellere i relationelle databaser. Projektet involverede også design af visualiseringer, for bedst at kunne illustrere forholdene mellem de forskellige kurser. Ved udgangen af projektet var det lykkedes, at fremstille et “proof-of-concept” samt en detaljeret rapport til brug af studerende i fremtiden, så projektet kunne videreføres.

Projektet kan ses på GitHub og er udgivet under GPLv3-licens. Den endelige rapport kan downloades fra GitHub, eller øverst her på siden.

Tak til

  • Dr. Dharini Balasubramaniam, for at have foreslået og overset projektet
  • Dr. Ruth Letham, for hjælp med designet af databasen
  • Alice Lynch, for udvikling af skelettet til diverse web-scrapers
  • Iain Carson, for hjælp med D3 og returnNodes funktionen
  • Dr. Uta Hinrichs, for feedback og ideer angående forskellige visualiseringsdesigns
Thomas Ekström Hansen
Thomas Ekström Hansen
Datalogi ph.d.-studerende

Jeg interesserer mig blandt andet for informationsvisualisering, formelle metoder og lav-level (C/C++) programmering,

Næste
Forrige